Termeni si conditii

Termeni si condiții

 Oxxigene Antiaging apreciază vizita dvs. pe website-ul www.clinicaoxxygene.ro și vă pune la dispoziție gratuit informații despre serviciile medicale pe care le prestează.

Clinica  Oxxygene ofera consultatii online (telemedicina) in toate specialitatile medicale abilitate prin medici specialisti de prestigiu.

Vă rugăm să citiți cu atenție și integral Termenii și Condițiile de utilizare, înainte de a vizita website-ul. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni sau condiții de utilizare, vă rugăm să nu vizitați www.clinicaoxxygene.ro Continuarea vizitei pe acest website reprezintă automat acceptarea condițiilor prezentate mai jos.

I. ANGAJAMENTUL VIZITATORULUI WEBSITE-ULUI

Orice persoană care accesează, vizualizează sau vizitează website-ul se obligă să îl folosească în strictă conformitate cu acești Termeni și aceste Condiții de utilizare și într-o manieră corespunzătoare și legală, dar și numai în scopuri legale.

II. MODIFICAREA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE

 Oxxygene Antiaging își rezervă dreptul oricând să completeze, actualizeze, schimbe, modifice sau să șteargă orice informație de pe website-ul www.clinicaoxxygene.ro, precum și oricare sau toți Termenii și/sau Condițiile de utilizare, sau să impună noi Condiții sau Termeni de utilizare.

Orice astfel de amendamente, schimbări, modificări, ștergeri sau adăugări vor fi efective imediat fără ca utilizatorii să fie notificați în vreun fel. Clinica Oxxygene își rezervă dreptul oricând să schimbe, suspende, înceteze sau restricționeze vizitarea parțială sau în totalitate a website-ului în orice moment, pentru orice motiv sau fără nici un motiv și fără nici o notificare, sau obligație.

III. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Utilizatorul acceptă că folosirea website-ului se face în totalitate pe propriul ei/lui risc și că toate produsele, conținutul și paginile de internet sunt prezentate cu titlul informativ și exemplificativ, fără nici o promisiune sau garanție de nici un fel.

Utilizatorul nu va avea nici o pretenție față de Oxxygene Antiaging, aceasta aplicându-se oricăror pagube cauzate de către orice eșec de performanță, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defectare, întârziere în operare sau transmisie, virusare a calculatorului, cădere a liniei de comunicare etc.

Deși  Oxxygene  Antiaging va face eforturile necesare pentru a asigura siguranța conținutului, utilizatorul ia la cunoștință:  Oxxygene Antiaging nu poate exercita controlul asupra securității conținutului care trece prin website și exclude orice obligație de orice fel pentru transmiterea sau primirea de conținuturi, de încălcare de orice natură.

 Oxxygene Antiaging nu este răspunzătoare pentru nici o defăimare, ofensivă sau conduita ilegală a altor utilizatori sau terțe părți și al căror risc revine în totalitate utilizatorului.Oxxygene Antiaging  nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pagube directe, indirecte, consecințe sau pagube speciale care apar din folosirea website-ului sau posibilitatea de folosire a website-ului.

 Oxxygene Antiaging nu este responsabilă în nici un fel pentru acțiunile utilizatorilor sau terțelor părți și nu va fi răspunzătoare pentru nici un conținut transmis, încărcat, descărcat, afișat sau creat de către alți utilizatori sau terțe părți.

Utilizatorul acceptă să nu considere  Oxxygene Antiaging  responsabil pentru și împotriva oricărei plângeri făcută de către o terță persoană rezultând din folosirea internetului și a acestui website de către Utilizator și referitor la toate pierderile (fie directe, indirecte, ca și consecință sau altfel), costuri, acțiuni, proceduri, plângeri, daune, cheltuieli (inclusiv costuri și cheltuieli legale rezonabile), sau obligații, suferite sau asumate direct ca o consecință a încălcării sau neobservării de către Utilizator a acestor termeni și condiții.

Utilizatorul este obligat să suporte toate cheltuielile și orice cheltuieli adiționale în legătură cu folosirea serviciilor de telecomunicație care pot fi percepute de către furnizorul de telefonie și/sau internet al clientului.

IV. LEGĂTURI CU ALTE PAGINI DE INTERNET

www.clinicaoxxygene.ro poate conține legături către pagini de internet ale unor terțe părți. Aceste legături sunt date utilizatorului ca un avantaj, însă Oxxygene Antiaging nu deține nici un control asupra acestor website-uri.  Oxxygene Antiaging nu este responsabilă pentru disponibilitatea acestor website-uri externe și nu sprijină și nu este responsabilă pentru conținutul lor, reclama, produsele, sau alte materiale disponibile pe astfel de website-uri.  Oxxygene Antiaging  nu îsi poate asuma responsabilitatea și nu poate garanta conținutul altor pagini de internet la care website-ul face referire în mod direct sau indirect. Vizitatorii vizitează alte pagini de internet pe proprie răspundere și le utilizează în conformitate cu termenii și condițiile existente pe respectivele pagini de internet.

V. DREPTURI DE AUTOR ȘI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

www.clinicaoxxygene.ro  este proprietatea companiei S.C. OXXYGENE MED PLUS S.R.L.
S.C. OXXYGENE MED PLUS S.R.L. este o companie cu capital 100% privat, persoană juridică din Romania, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Ilfov, sub nr. J23/3468/2007, cod fiscal nr. 22965347, având punctul de lucru și adresa de corespondenta în Otopeni, Str. Petre Ispirescu, Nr. 6, județ Ilfov, Tel: 0745.230.132.

Oxxygene Antiaging acordă gratuit dreptul de accesare și vizitare a website-ului oricărei persoane cu capacitate deplină de exercițiu care este interesată.  Oxxygene Antiaging  deține drepturile de autor cu privire la textul, imaginile, fotografiile, graficele, fișierele audio, fișierele animate, cele video și aranjarea lor pe www.clinicaoxxygene.ro . Acestea nu pot fi copiate pentru a fi folosite în scop comercial sau distribuite, așa cum nu pot nici să fie modificate sau publicate în cadrul altor website-uri.

Orice vizitator se obligă să nu modifice, publice, transmită, transfere, vândă, reproducă, distribuie, furnizeze, expună, sau să exploateze comercial în vreun fel orice conținut sau să încalce marca OXXYGENE care este marcă înregistrată.

 Oxxygene Antiaging își rezervă dreptul să includă pe website și să transmită prin intermediul acestuia informații furnizate de către distribuitorii săi autorizați. Toate declarațiile, ofertele, părerile sau alte informații comunicate sau exprimate de către distribuitorii sau partenerii Oxxygene Antiaging  sau terțe persoane sunt ale respectivilor autori și nu ale companiei OXXYGENE.

VI. MĂRCI ÎNREGISTRATE

Denumirea OXXYGENE și logo-ul OXXYGENE sunt denumiri și mărci înregistrate protejate, aparținând companiei S.C. OXXYGENE MED PLUS S.R.L.. Utilizarea acestora necesită consimțământul scris, expres și neechivoc al OXXYGENE. Orice utilizare neautorizată a mărcii va fi sancționată conform legii. OXXYGENE deține de asemenea și alte mărci înregistrate protejate.

VII. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui website, vizitatorul acceptă faptul că orice dispută legată de www.clinicaoxxygene.ro este guvernată exclusiv de legislația română, iar vizitatorul admite că se supune jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești din România. Acest website poate fi accesat de oriunde din România și de peste hotare.

 Oxxygene Antiaging nu oferă nici o asigurare că conținutul acestui website se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă utilizatorul accesează acest website din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

VIII. DATE DE CONTACT
Pentru orice aspecte legate de acest website vizitatorii pot să trimită un e-mail la adresa de e-mail:office@clinicaoxxygene.ro

 

Domeniul de activitate nu face parte din categoria de risc.